Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Trollemyr

Vid Trollemyr ligger grunden efter "Sme´ns" hus. "Sme´n" var enligt uppgift av resandesläkt och åkte runt på gårdarna och smidde.

Historik

Smens hage på Trollemyr, Amunderöd. Här bodde en smed fram tills han dog i början av 1900-talet. Smen åkte runt på gårdarna och smidde, bland annat järnskoning till hjul. Han var enligt uppgift av resandesläkt. Det sägs att han var så rädd för kvinnor så när han skulle bjudas på mat fick kvinnorna ta med barnen och gå ut, annars kunde han inte gå in och äta.

Husgrunden består av lite otydliga rader av syllstenar. Tydligast syns de i den norra delen. En svag förhöjning cirka två gånger två meter stor i nordöstra hörnet visar var den murade spisen stått. Grunden är övertorvad och bevuxen med några smågranar. I södra och västra delen står tätt några tätt uppvuxna granar. I den norra kanten ligger uppkastad odlingssten.

Muntlig uppgift: Ivan Hansson, Amunderöd.

Hitta hit

Platsen nås genom att man svänger av från väg 164 mot öster i höjd med den norra Amunderödgården. Kör förbi en villa, ett litet skogsstycke och därefter en lite äldre gård och fram till vändplanen. Gå därefter över åkrarna mot höger fram till platsen som ligger längst upp utanför åkerkanten i skogsbrynet.

GPS-position N58.849332, E11.516204

  • Trollemyr 2
    Trollemyr 2 Husgrunden till Smens hus. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
  • Trollemyr 1
    Trollemyr 1 Husgrunden till Smens hus. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1