Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Ulveklev

Den här platsen nära Ulveklev användes av resandefolket som lägerplats i början av 1900-talet.

Historia

Denna plats nära Ulveklev användes av resenärer som lägerplats åren runt 1920. Platsen ligger intill en liten uppfart som fram till 1930-talet var den gamla vägen mellan Kungbäck och skolan. På 1930-talet fick landsvägen en ny sträckning och då flyttades troligen lägerplatsen till den så kallade Munkane, en plats som ligger precis intill den nya landsvägen några kilometer bort.
Numera (2011) växer blandskog där. Tidigare fanns det en damm på platsen men den är borta. I anslutning till dammen har det troligen också funnits en gräsyta. Det finns inga uppgifter om hur stort området har varit.

Hitta här

Tomten ligger på Hogdalsnäset nära Mörk  intill en skogsväg som nu går mellan en gård och ett mindre villaområde. Skogsvägen är inte körbar.  

GPS-position N59.01336, E11.16187

  • Ulveklev 1
    Ulveklev 1 Lägerplats för resande strax invid dåvarande sträckningen av landsvägen. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
  • Ulveklev, karta
    Ulveklev, karta Utsnitt ur Ekonomisk karta år 1938 med lägerplatsen markerad med en röd stjärna. Rikets allmänna kartverk.
  • Ulveklev, vägen
    Ulveklev, vägen Den gamla sträckningen av landsvägen (fram till 1930-talet). Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1