Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Bergerkrysset

Ved Bergerkrysset i Askims nordlige deler fantes en leirplass som ble brukt noen år inn på 1970-tallet.

Ved Bergerkrysset i Askims nordlige deler fantes en leirplass som ble brukt noen år inn på 1970-tallet.

Vid Bergerkrysset i Askims norra delar fanns en lägerplats som användes några år in på 1970-talet.

Historikk
1973 eller 1974 er den siste sommeren det er kjent at plassen ved Bergerkrysset ble brukt som leirplass. Her kunne familiene ligge i noen uker, med nærhet til både Askim samt landsbygdens muligheter til handel. Det er ukjent når stedet først ble tatt i bruk. En snau kilometer sørover langs Trippestadveien fantes en annen leirplass, den sluttet man imidlertid å bruke tidligere.

Plassen
Stedet lå på den østlige siden av Trippestadveien og sørsiden av vei 115, Trøgstadveien. Området er i dag tettbevokst med løv- og granskog samt myrlendt. Mot nord og øst begynner landsbygden. I andre retningen ligger Askims nordlige og østlige deler.

Finn veien hit
Plassen ligger i krysset av Trippestadveien og vei 115, Trøgstadveien.

GPS-posisjon
N59.60029 E11.18635.

  • Stedet består i dag av tettbevokst skog. På den vestlige siden av Trippestadveien, til høyre på bildet, begynner bebyggelsen i Askim by. Nord for stedet og krysset finnes åkermark. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.
    Stedet består i dag av tettbevokst skog. På den vestlige siden av Trippestadveien, til høyre på bildet, begynner bebyggelsen i Askim by. Nord for stedet og krysset finnes åkermark. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.

Foto alle bilder: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1