Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Bergmyr

Här på Bergmyr bodde Abel och hans hustru i början av 1900-talet. De var av resandesläkt.

Historik

I torpet Bergmyr bodde en resande vid namn Abel och hans hustru i slutet 1800 - början av 1900-talet. Hon hade haft barnförlamning och kunde inte gå. Abel spelade kort med grannen och grannens barnbarn har ett par gipsfigurer kvar som farfar vann när han spelade med Abel. Farfar berättade också att det ibland kom flera kärror på besök.

Platsen ligger i gränsen mellan två skiften och i norra kanten av en tidigare åker som odlats upp i utmarken vid mitten av 1850-talet. Marken där huset stod röjdes i mitten av 1900-talet för att odlas upp. Idag finns en växande granplantering på platsen. Enstaka syllstenar ligger uppkastade på intilliggande berg. En stig som går i den tidigare sträckningen av väg 164 gör en avstickare upp till platsen för torpet.

Hitta hit

Från väg 164, ta av åt öster i höjd med den norra Amunderödgården. Efter först en villa och därefter ett litet skogsstycke går en stig uppåt utmed åkerkanten. Strax efter att skogsplanteringen börjat ligger platsen.

GPS-position N58.849673, E11.510603

  • Bergmyr1
    Bergmyr1 Platsen för torpet Bergmyr där en resande vid namn Abel bodde i början av 1900-talet. Huset ska ha legat invid berget. Foto Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
  • Bergmyr2
    Bergmyr2 De gipsfigurer som Abel förlorade till sin granne vid kortspel. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1