Hopp til hovedinnhold

Plasser

Eskeviken - Vaskern

I Eskeviken ved Halden la såkalte «taterskøyter» til hvert år ved flere steder på 1950- og -60-tallet. Ved Vaskern lå flere skøyter inntil hverandre.

I Eskeviken ved Halden la såkalte «taterskøyter» til hvert år ved flere steder på 1950- og -60-tallet. Ved Vaskern lå flere skøyter inntil hverandre.
I Eskeviken utanför Halden la på 1950- och -60-talen så kallade «taterskøyter» till på flera olika ställen. Vid Vaskern låg båtarna intill varandra.

Historikk
I dag er Eskeviken så å si sammenbygget med bydelen Sør-Halden. Fra de buroer som da var smågutter og bodde i distriktet, blir det fortalt at det i årene rundt 1960 kom tatere som reiste med båt til Eskeviken og la til der for noen dager eller uker på sommeren. Dette skjedde flere år på rad, og det er trolig at dette var en vane fra lang tid tilbake. Vaskern var den bryggen konene i området benyttet til klessvask. Der lå det i en årerekke på 1950- og -60-tallet flere «taterskøyter» side ved side.

Av de som bodde på stedet blir det fortalt at hver gang de voksne fra båtene gikk inn til byen, så gikk de til jernvareforetningen Billington for å kjøpe ståltråd. Av denne tråden lagde mennene deretter saker som ble solgt. To steder ved Ekseviken sies å ha vært benyttet. Det er Møla og Vaskeren, begge med beliggenhet innerst i Eskeviken. Noen kilometer sør for Eskeviken ligger stedet Skysskaffern i Iddefjorden, hvor det under de samme årene lå reisendefamilier for noen dager om gangen.

Båtene de brukte var cirka 30 fot og minnet om Hvalerskøyter. De var ganske lave og brede enmastere med overtrukket dekk. Det blir fortalt at det på 1940-tallet kom tre hvite skøyter med taterfamilier som reiste sammen. Vi kjenner ikke til hvem disse familiene som kom hit var. Noen av de som bor her fast tror at de kan ha kommet fra Skjeberg.

Plassen
Mur/stein, naturstein Området ved Vaskern er i dag brygger for småbåter. Man kan se bryggenes granittgrunn ved Vaskern.

Finn veien hit
Ta av fra Festningsgata i den sentrale delen av Halden mot Skippergata sørover. Følg den helt ut til Eskevikveien og Eskeviken. Når du har passert bryggene og vannet finnes et båtopplag på høyre side. Gå rundt båtopplaget og følg veien til Vaskern.

GPS-posisjon
N59.11164 E11.38338.

  • Fundamentene ved Vaskern er bygget i granitt. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.
    Fundamentene ved Vaskern er bygget i granitt. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

Foto alle bilder: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.


i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1