Hopp til hovedinnhold

Plasser

Taterløkka

Stedet øverst i enden av Bybakken i Sponvika, har lokalt fått navnet Taterløkka fordi det frem til cirka 1910 var liggeslette for romanifølger. Nå ligger det en privatbolig her.

Stedet øverst i enden av Bybakken i Sponvika, har lokalt fått navnet Taterløkka fordi det frem til cirka 1910 var liggeslette for romanifølger. Nå ligger det en privatbolig her.

Inntil omtrent 1910 var Taterløkka benyttet som liggeslette for romanifolket. Det er sagt at stedet i alle fall var benyttet som liggeslette i 1890. I 1917 ble et hus bygget på stedet. Taterne reiste med hest og vogn, og sov i telt. Det er usikkert om de kom veien nedenfra Bybakken eller fra østsiden.

Det sies også at det finnes spøkelser på stedet ettersom en gravplass for pestens ofre ligger her.

Plassen
Du finner Taterløkka på den nordlige siden av bakketoppen ved Bybakken i Sponvika. Utsikten fra stedet er flott. I vest og nordvest synes Svalerødkilen, 40 meter lenger ned. Løkka skråner lite nærmere fjellkanten, men er ellers ganske flatt. Det er i dag gressbevokst. Mot nord og øst finnes et mindre skogsområde. Omgivelsene består ellers mest av andre hus, bortsett fra i retningen mot fjellstupet og havet.

Det finnes ikke vann på stedet, men det ligger en liten brønn like sør for det. Tidligere har området tilhørt Svalerød gård.

Nesten alle hus i området tilkom etter at stedet var en liggeslette. Et sommerhus, bygget i 1917, ligger på stedet. Når huset ble bygget, kunne ikke stedet lenger benyttes som liggeslette.

Finn veien hit
Stedet ved liggesletten Taterløkka er i dag privatbolig og ligger ved Bybakken i Sponviken, tett ved svenskegrensen-

GPS-posisjon
N59.09594 E11.22791.

Kilde
Fastboende mann født i 1940årene.

Vil du vite mer
Sponviken : historien om et strandsted. Helge Warberg. ISBN: 82-994101-1-8

  • På Taterløkka står et sommerhus fra cirka 1910. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger, 2008.
    På Taterløkka står et sommerhus fra cirka 1910. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger, 2008.
  • Like sør for stedet, på andre siden av Bybakken, finnes en liten brønn romanifolket benyttet når de var på Taterløkka. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger, 2008.
    Like sør for stedet, på andre siden av Bybakken, finnes en liten brønn romanifolket benyttet når de var på Taterløkka. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger, 2008.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1