Hopp til hovedinnhold

Plasser

Restad och Källshagen

Vid mentalsjukhusen Restad och Källshagen i Vänersborg var många av resandesläkt inlagda. Oftast med tvång.

Historik
Mentalsjukhusen vid Restad och Källshagen i Vänersborg byggdes upp under början av 1900-talet. Arbetet med att bygga Restad inleddes 1901. 1905 invigdes Vänersborgs hospital och asyl, som 1930 fick namnet Restad sjukhus. Sjukhuset hade runt 1000 patientplatser och var ett av de största mentalsjukhusen i landet. Källshagens sjukhus var tidigare regemente och öppnades 1930 som mentalsjukhus med 850 platser.
Här placerades främst personer med psykisk sjukdom som inte kunde tas omhand i hemmet eller lokalt. Personer som tidigare placerats på fattighusen förflyttades till de nya stora institutionerna. I slutet av 1980-talet flyttades den psykiatriska verksamheten från området.
Många resande placerades av myndigheterna på institutioner som Restad och Källshagen. Skälet förefaller ofta ha varit att majoritetssamhället upplevde att ett liv som resande inte var ett korrekt och friskt sätt att leva. Det uppfattades i det moderna samhället som en störning att önska resa runt och driva handel på så sätt som resandekulturen innebar. I många resandefamiljer finns berättelser om släktingar som var intagna på mentalsjukhus i långa tider.
Vid mentalsjukhusen förekom förutom sterilisering också lobotomering som behandlingsform. Erfarenheten i resandesläkterna är att det ofta krävdes att den intagne gick med på att bli steriliserad för att få lämna dessa institutioner.
2009 satte Västra Götalandsregionen efter ett politiskt initiativ upp en minnessten vid den begravningsplats som hör till sjukhusen. Här begravdes en del av sjukhusens personal och patienter. Flertalet av patienterna är begravda i namnlösa gravar och en rad anonyma järnkors försedda med koder berättar om dessa personers öde.

Platsen
Restad och Källshagen ligger i ett naturskönt område söder om Vänersborg. Två fåror av Göta Älv går samman i områdets södra del. Ett stort antal byggnader, främst i rödaktig tegel ligger runt om i området. Flertalet av byggnaderna är byggda under 1900-talet första del och har oftast två eller fler våningar. Området runt de tidigare sjukhusen används i dag för olika ändamål. Här finns bland annat ett hotell, flera olika företag och olika vårdgivare. Delar är Kriminalvårdsanstalt.

Hitta hit
Restad och Källshagen sjukhus ligger intill Göta Älv i området där den västra och östra älvfåran möts söder om Vänersborg. GPS-positionen N58.34299 E12.35670 avser entrén till sjukhusområdet. Positionen N58.34125 E12.35421 är platsen för begravningsplatsen.

 • Sjukhusbyggnad
  Sjukhusbyggnad Byggnad på sjukhusområdet. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger
 • Minnessten
  Minnessten Minnessten på kyrkogården, utplacerad av Vätra Götalandsregionen 2009. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger
 • Gravkors
  Gravkors Anonym gravplats. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger
 • Gravplatser
  Gravplatser Anonyma gravplatser. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger

Vill du veta mer?

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1