Hopp til hovedinnhold

Plasser

Höjden

På torpet Höjden under gården Hugeryr bodde i mitten av 1800-talet en familj där modern var av resandefolket och fadern en bondpojke från en grannförsamling.

Historik
Vid mitten av 1840-talet blev Ulrika Friman och Andreas Pettersson arrendatorer till gården Hugeryr i Råggärds församling i Dalsland. De kom då flyttande från grannsocknen Rölanda. I Ulrika Frimans släkt finner man resandesläkter som Faltin, Holm, Hägerbäck, Rosenqvist med flera. Ulrika föddes 1814 i Eda i Värmland men kom som barn till Rölanda socken.
Ulrikas farbror, tillika fosterfa,r Magnus Friman föddes i Mo socken i Bohuslän men finns tidigt i Rölanda socken där han också avlider 1874. Ättlingar till släkten Friman har sedan stannat kvar i bygden. Som ett minne av släkten fanns i bygden längde den Frimanska fonden samt berättelserna om resande som bosatte sig vid det så kallade Skojareberget.

Andreas var av dalsländsk bondesläkt och barnbarn till en nämndeman i  angränsande Håbol församling. Det förefaller som att nämndemannens dotter Lisa 1813 flyttade med den då tvåårige Andreas och han äldre bror Erik till Rölanda och där lär känna resandefamiljen Friman som bott där under en längre tid. Efter hand gifter sig Andreas och Erik med Ulrika respektive Maja Stina Friman, som kommit till bygden som fosterbarn hos sin farbror Magnus Friman. Ytterligare en syster, Anna Kristina, gifter sig också med en bondpojke i bygden.

Det kan antas att Ulrika och Andreas familj som varande arrendatorer under den första tiden vid Hugeryr bodde i gårdens huvudbyggnad intill åkermarkerna och landsvägen. Efter endast få år har de av en eller annan orsak förlorat arrendet, kanske hade gården då tagits över av någon av ägarens söner. 1848 står de i kyrkboken antecknade som inhyses på torpet Höjden under Hugeryr. Det är oklart hur länge de bor där. Två barn föds under tiden i Råggärd. 1850 flyttar familjen tillbaka till Rölanda.

Grunden till att paret fick arrendet av gården bör ha varit Andreas släktskap med Ingegerd, en rik änka på gården Högkil i Håbol. Ingegerd ägde flera gårdar och så länge hennes barn var omyndiga förefaller hon satt pålitliga släktingar som arrendatorer för att sköta sina tillgångar. Samtidigt finns om Ulrika i kyrkböckerna den något tveksamma anteckningen ”...till
lefnaden välkänd...”. I början av 1840-talet pliktade Andreas för att ha varit inblandad i slagsmål där han ska ha använt kniv.

Torpet Berget var bebott in på 1930-talet. Efter detta har det bland annat använts som fritidshus och jaktstuga. Byggnaden är vid inventering 2013 mycket förfallen. Torpet Berget ligger på en höjd i ett sammanhängande skogsområde. Runt torpet är ängsmarken ännu öppen och uppbruten av ädellöv. Förutom torpstugan finns murrester efter flera olika byggnader, bland annat ladugård och andra uthus. Det är okänt om det förfallna hus som står kvar på platsen är sanmma hus som Ulrika och Andreas familj bodde i. 

Det går en enkel traktorväg till huset. Vägens standard var låg redan under den tid huset var bebott. I bygden talades med stor förvåning om det tilltag en besökare gjorde på 1930-talet när han körde upp till torpet med sin bil.

Hitta hit
Gården ligger i den allra sydligaste delen av nuvarande Bengtsfors kommun och några kilometer norr om Råggärds kyrka. Sydöst om och i sänkan nedanför torpet ligger Öjemossen som är naturreservat.
GPS-koordinater: N58.59920, E11.9255.

 • Väg.
  Väg. Vägen från landsvägen, som är en enkel grusväg, är smal och slingrar sig upp mot Höjden. Även under den tid torpet var bebott var vägen av låg standard. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger (2013)
 • Ankomst till hus.
  Ankomst till hus. Vägen till Höjden kommer från öster och når huset från baksidan. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger (2013)
 • Dörr.
  Dörr. Dörren till huset står öppen. Vilda djur är de enda som nu använder byggnaden. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger (2013)
 • Byggnadsgrund.
  Byggnadsgrund. På tomten finns murrester från flera tidigare byggnader. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger (2013)
 • Huset.
  Huset. Huset på Höjden ligger på en höjd i den glänta som ännu visar att marken här har brukats. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger (2013)
 • Karta.
  Karta. Hugeryr ligger i den norra delen av Råggärds socken med gräns mot Rölanda och Ödskölts socknar. Faksimil.
 • Kyrkobok.
  Kyrkobok. Ulrika, Andreas och sex av deras barn, födda 1835-1848 återfinns i kyrkoboken för Råggärds socken. Faksimil från kyrkobok, Råggärd.

Vill du veta mer?

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1