Hopp til hovedinnhold

Plasser

Mon, Korpeskogen

Här på Mon bodde på slutet av 1800-talet Augusta och Karl-Albin Rosengren och deras barn. På platsen finns grunderna efter en torpbyggnad med en inhägnad trädgård framför, ett ingrävt jordhus och en källare.

Historia

I slutet av 1800-talet bodde här den resande familjen Augusta och Karl-Albin Rosengren och deras barn. Karl-Albin var bland annat plåt- och silverhantverkare. Augusta vandrade omkring och sålde varor tillverkade av Karl-Albin, till exempel en silverbrosch i form av ett ringspänne. Hon sålde säkert även andra småsaker. Karl-Albin och Augusta Rosengren har (minst) 13 barn.

Augusta gick till fots på sina handelsresor. Hennes handelsområde sträckte sig från det lilla torpet på Mon i Bullaren, på slingrande vägar till Skee och Strömstad, till gårdar på landsbygden och ute på öarna. På sina promenader samlade hon också trasor och tagel från kor och hästar. Den förvarades tillfälligt i vedboden hos hennes vänner på gården Elsängen i Skee i väntan på transport till köparen, PA Steiner från Strömstad. 

1913 fick Karl-Albin jobb som järnvägsman i Varp (Skee) och familjen flyttade dit. Augusta fortsatte sina vandringar i ungefär samma stadsdel även efter att de flyttat till Varp. Hennes bekant sedan dess kan berätta att hon rökt kritpipa på sina vandringar. Ibland fick grannpojken på 6-7 år följa med henne en stund på vägen.

Skee Hembygdsförening har gjort en inventering av sådana silverbroscher som Karl-Albin gjort och Augusta sålt. Nio stycken på olika gårdar har hittats som med stor säkerhet kan härledas till Augustas handelsområde. En av broscherna fick hennes dotter på gården Elsängen, den då 18-åriga Ingrid, som tack för hjälpen när hon körde ett lass möbler från möbelaffären i Strömstad till familjen Rosengrens torp hittills. . som möjligt. i Bullaren 1911. Torpet låg nära landsvägen mellan Bullaren och Strömstad strax öster om den ökända backen Ejde bratta.
Broschen visas nu i utställningen Möt det resande folket på Bohusläns museum.

Bostaden bestod av ett rum inklusive kök och var  6 x 4 meter stort. Framför byggnaden  och längs södra gaveln finns ett område omgivet av en låg stenmur och strax intill ligger grunden efter en källare. På husets västra långsida kan man se en dörröppning med en tröskelsten framför. I husets norra del finns en delvis bevarad spisvägg i kallmurad sten, ca 2,5 x 2,5 meter stor och 1,3 meter hög.   

60 m norr om torptomten ligger en grund efter ett ca 7 x 5 meter stort jordhus. Den består av en 1 meter bred och 0,1 meter hög vall som omger en 1,3 meter djup nedgrävning. Den bildar ett 4 x 3 meter stort  rum  med 1 meter höga kallmurade väggar. Ingången ligger i nordost och kan ses som en 1 meter bred öppning och ett 0,5 meter brett dike som fortsätter ytterligare några meter österut. Entrén  är omgiven av stora stenblock på varje sida.

Platsen ligger i gles skogsmark,  strax söder om den tidigare sträckan av väg 164. Vägen  sträckte sig från Skee utanför Strömstad, genom Bullaren och vidare in i Dalsland.  Den nuvarande sträckan av väg 164 går en bit norrut.

Hitta här

Du når platsen via väg 164 varifrån du svänger in på vägen mot gården Korpeskogen och följer vägen genom gården. Efter ca 400 m finns en uppfart till höger/norr och därifrån är det en kort promenad på en mindre uppfart.

GPS-position N58.858981, E11.485508

Vill du veta mer?

 • Institutet för språk och folkminnen, dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiv i Göteborg (DAG). Västsvenska Folkminnesarkivets material; DAG IFGH 5012: 32, IFGH 5012: 34.
 • Husförhörslängder:
  Naverstad AI: 15, Husförhörslängd 1881-1891
  Naverstad AI: 17, Husförhörslängd 1892-1899
  Naverstad AII: 1, Församlingsbok 1900-1921
 • Lindholm, Kristina. 2012. Möten med resandefolket. I: Resa i Bohuslän. Årsbok 2012. Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförening. Uddevalla.
Muntlig källa: Torsten Torstensson, Skee.
 • Mon husgrund
  Mon husgrund Spisröse och tröskelsten till bostadshuset på Mon. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Mon brosch
  Mon brosch Broschen som Ingrid på Elsängen fått av Augusta och Karl-Albin. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Mon källare
  Mon källare Källare. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Mon nedgrävd husgrund.
  Mon nedgrävd husgrund. Nedgrävd husgrund. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1