Hopp til hovedinnhold

Plasser

Suckarnas mur

Muren invid Hasselbackshuset, liksom statyn på Kungstorget i Uddevalla var vid mitten av 1900-talet mötesplatser för resande från Uddevalla och andra städer i regionen.

Historik

Suckarnas mur kallades muren invid Hasselbackshuset vid Kungstorget i Uddevalla. Muren, liksom statyn av Karl X Gustaf på torget, var en mötesplats och samlingsplats för såväl resande som ickeresande. Under en stor del av 1900-talet träffades här resande, både Uddevallabor och tillresta från städer och byar runtomkring. Även från Göteborg, Vänersborg och Trollhättan. Man umgicks och diskuterade affärer och annat.
Från början av 1900-talet flyttade många resande till Uddevalla. De kom bland annat från Bullaren och Dalsland. I vissa fall berodde det på att de blev bortkörda från tidigare boplatser ute på landsbygden. Ett annat skäl till att allt fler flyttade till städerna var att det blev allt svårare att försörja sig på landsbygden och städerna erbjud en större och mer varierad marknad.
Området runt Hasselbackshuset byggdes om år 2020. Stenarna från den tidigare muren ingår nu i de nya sittbänkarna och det finns en informationsskylt som berättar om resandefolkets del i platsens historia.

Muntlig referens: Rosine och Fritz Rosendahl 2012.

Hitta hit

Kungstorget ligger centralt i Uddevalla strax norr om Bäveån. Det går att köra bil fram till torget men det kan vara svårt med parkering. Kommer man med buss är det enklast att från busscentralen Kampenhof gå Kungsgatan rakt österut (gågata) fram till torget. Hasselbackshuset och den nya informationsplatsen ligger i södra kanten av torget. 

GPS-position: 58.348537, 11.937986

  • Suckarnas mur 4
    Suckarnas mur 4 Muren från baksidan med utsikt över Kungstorget. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2013.
  • Suckarnas mur 3
    Suckarnas mur 3 Utsikt från Karl X Gustavs staty på Kungstorget mot Hasselbackshuset och muren strax höger om huset. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2013.
  • Kungstorget och Karl X Gustafs staty. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2013.
    Kungstorget och Karl X Gustafs staty. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2013.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1