Jump to maincontent

Om historia

Resandefolket är en folkgrupp med en historia som sträcker sig långt tillbaka och över alla världsdelar. Vi har här valt att dela upp historieskrivningen i en text som handlar kort om varifrån folket kom vid ankomsten till Skandinavien på 1500-talet eller århundradena dessförinnan. Vidare finner ni här en text om den äldre Skandinaviska historien som berättar om tiden fram till 1800-talet.

Den moderna historien avhandlar i mycket övergreppens historia och hur myndigheter i Sverige och Norge ville skapa ett modernt samhälle. I detta samhälle ansåg man att det inte fanns plats för resandefolket. Denna period inleddes på 1800-talet och sträckte sig över större delen av 1900-talet.

Med berättelserna om nutid får vi lära oss om hur resandefolket idag själva skriver sin historia och tar en ny plats i den politiska debatten och om de processer som lett fram till detta.

Läs mer

För dig som vill läsa mer än det vi berättar på dessa sidor finns det mycket litteratur på både svenska och norska att ta del av. En del av dessa böcker och andra lästips hittar du på våra sidor för litteratur. Mer om majoritetssamhällets behandling av de resande berättas i Latjo drom.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1