Jump to maincontent

Källor

Detalj av Stockholms stads tänkebok 29 september 1512, sidan 169. Tänkeböcker skrevs av rådhusrätterna i svenska städer under medeltiden. I böckerna noterades sådant som hände i staden, hus som bytte ägare, byggen och tvister och mycket annat.

Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).

Intervju med kvinne og mann, født i 1920-årene, om å reise etter veiene med dragkjerre før krigen. Intervjuer: Bodil Andersson

Intervju med mann, født i 1920-årene, om reiseliv på Oslofjorden. Intervjuer: Bodil Andersson

Kong Fredrik 2.s åpne brev om tatere, 17. juli 1584.

Kung Birgers brev rörande “landstrykare” till invånarna i Tiundaland med påbud rörande landstrykare. Ur: Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven.

Om respass. Sammanfattning av Passet – vägens dokument av Anna-Brita Lövgren publicerad i tidningen Sveriges historia nr 4/2001 och på tidningens hemsida 2002.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1