Jump to maincontent

Länkar

Institutet för språk och folkminnen, sidor nationella minoritetsspråk och nationella minoriteters kulturarv.

Minoritet.se, webbplats för Sveriges nationella minoriteter.

Nasjonens barn, dokumentasjonsprosjekt “om barna Norge tok for å rense landet for tatere”.

Norske Språkrådet om språket romani.

Museer og arkiv

Bohusläns museum, Uddevalla, om resandefolket.

Båtreisende, webbutstilling fra Haugalandmuseene.

Digitalt museum presenterar bland annat bilder och föremål ur olika museers samlingar. Även de flesta av Resandekartans platser finns på Digitalt museum.

De reisende i Buskerud, kartlegging av de reisendes kulturminner i Buskerud rundt 2010.

Latjo drom. En nettutstilling om romanifolkets/taternes kultur og historie

Latjo drom. Utstilling om romanifolket/taterne ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Möt resandefolket! Om utställningen vid Bohusläns museum, Uddevalla.

Romanifolkets kulturminner langs kysten, samlet av Haugalandmuseene.

Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.

Organisasjoner for romanifolket/taterne

European Roma and Travellers Forum.

Kulturgruppen för resandefolket.

Landsorganisasjonen for romanifolket.

RUNG: Resande, ung, ny och gammal.

Taternes landsforening.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1