Jump to maincontent

Kontakt

Ta gärna kontakt med Resandekartan:

Kristina Lindholm, Bohusläns museum, kristina.lindholm@bohuslansmuseum.se, telefon +46 (0)522-65 65 26.

Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, bodil.andersson@ostfoldmuseene.no, telefon +47 94 78 67 69.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1