Jump to maincontent

Litteratur

Det fins mycket litteratur om och av resandefolket. Denna litteraturlista är långt ifrån komplett. Skicka oss gärna tips på ny litteratur.

Andersson, Bodil & Jonsson, Lisa. 2007. Mobilitet i gränsregionen. To etnologiske studier om identitet og historie i grenseområdet. Bohusläns museum rapport 2007:61.
Andersson, Bodil (red). 2008. Snarsmon – resandebyn där vägar möts. Bohusläns museums förlag. Uddevalla.
Barthelemy, Mary. 2007. Spellmann på dromen: På sporet av den legendariske «Fant-Karl». Rørosmuseet, Røros.
Bergstrand, Carl-Martin. 1942. Tattarplågan. Tattarna i svenskt folkliv. N.J. Gumperts Förlag.
Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias. 1991. Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige. Dialogos Förlag AB. Stockholm.
Brun, Richard Magito. 2013. "Hästen, hjulet och vägen. Symboler och minnen hos resandefolket." I: Årsbok 2013. Hästen och Bohuslän. Overland, Viveka (red). Bohusläns museums förlag. Uddevalla.
Baardsen, Gjest. 1948. Vandrings- eller skøiersprog. med et tillegg af. L. Hartman og N. Olsen. Oslo.
Carling, Gerd. 2005. Romani i svenskan. Storstadsslang och standardspråk. Carlssons förlag.
Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet Ds 2014:8. ”Vitbok”. Stockholm
Ericsson, Martin & Sjögren, David. 2011. "Problematiska utgångspunkter. Om en svensk vitbok för utredandet av övergrepp mot romer". I: Historisk tidsskrift. 131:2 2011.
Ett fördrivet folk – Antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande. 2005. Forum för levande historia.
Europeiska unionens ramkonvention för nationella minoriteters rättigheter. På svenska respektive på norska.
Frankemo, Eleonor. 2011. Resandefolkets revitalisering.
Fredriksen, Christine & Stenström, Åsa & Hallberg, Piamaria. 2017. Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod. DOSS/Västarvet.
Hammar, Lars-Erik & Lindholm, Kristina. 2005. "Snarsmon – resandefolkets boplats i Bullaren." I: Bohuslän i världen. Bohuslän årsbok 2005. Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum. Uddevalla.
Hazell, Bo. 2011. Resandefolket – från tattare till traveller. Ordfronts förlag, Stockholm 2002, reviderad upplaga 2011.
Hellquist, Elof. 1922. Svensk etymologisk ordbok.
Hjort, Josefine. 2015. Utvärdering av Bohusläns museums verksamhet med och om resandefolket.
Haave, Per. 2000. Sterilisering av tatere 1934-1977: en historisk undersøkelse av lov og praksis. Norges forskningsråd. Oslo.
Haave, Per. 2006. «NS-regimets ’taterpolitikk’ – en minoritetspolitikk i utakt?» I: På siden av rettsoppgjøret. Per Ole Johansen (red.). Unipub. Oslo.
Iversen, Ragnvald. 1944. The Romani Languages in Norway. Secret Language in Norway – Part I.
Johansson, Annie & Lindholm, Kristina. 2007. "Resandebosättningen i Snarsmon". I: Red. Ersgård L. Modernitet och arkeologi. Artiklar från VIII Nordig TAG i Lund 2005. Riksantikvarieämbetet.
Johansson, Roger. 1977. "Svensk Rommani". I: Serien Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi. Nr LV.
Karlsen, Ludvig. 1993. Romani-folkets ordbok. Tavringens rakripa. De reisendes språk. Oslo/Gjøvik.
Lavengro svedikko romani. Frantzwagnersällskapet. 2018.
Lindell, Lenny, Thorbjörnsson-Djerf†, Kenth & Carling Gerd. 2008. Ordbok över svensk romani. Resandefolkets språk och sånger. Bearbetad och med inledning/grammatik av Gerd Carling. Podium. Stockholm.
Lindholm, Gunborg. 1995. Vägarnas folk – de resande och deras livsvärld. Skrifter från etnologiska föreningen i Västsverige. Göteborg.
Lindholm, Kristina. 2005. Resandebosättningen på Snarsmon – arkeologisk forskningsundersökning 2004.Naverstad socken, Ejgde 1:4 och 1:14, Tanum kommun. RAÄ 373. Bohusläns museum rapport 2005:7.
Lindholm, Kristina. 2006. Resandebosättningen på Snarsmon – arkeologisk forskningsundersökning del 2, 2005. Naverstad socken, Ejgde 1:4 och 1:14, Tanum kommun. RAÄ 373. Bohusläns museum rapport 2006:47.
Lindholm, Kristina. 2007. Resandebosättningen på Snarsmon – arkeologisk forskningsundersökning del 3, 2006. Naverstad socken, Ejgde 1:4 och 1:14, Tanum kommun. RAÄ 373. Bohusläns museum rapport 2007:74.
Lindholm, Kristina. 2012. "Möten med resandefolket". I: Resa i Bohuslän. Årsbok 2012. Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund. Uddevalla
Lundqvist, Britt-Inger. 2011. Stolta och starka – Resandefolket. C-uppsats i Etnologi. Högskolan på Gotland.
Lundqvist, Britt-Inger. 2012. Liv med motgångar. En resandepojks berättelse. D-uppsats i Etnologi. Högskolan på Gotland.
Lundqvist, Britt-Inger & Hellman, Ann. 2015. Dinglarens väg — Vorsnos Drom. De ofrivilligt åsidosatta. Institutet för språk och folkminnen.
Martins Holmberg, Ingrid (red). 2015. Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet.
Mathiassen Skou, M. J. 1917. Paa Fantestien. Oplevelser og Erindringer fra Omstreiferlivet tilligemed Skildringer af Taterfolkets Religion, Liv, Sæder og Skikke. Kristiania.
Minken, Anne. 2009. Tatere i Norden før 1850 Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller. Tromsø.
Norsk romani-/taterpolitikk. Fortid, nåtid, fremtid. En menneskerettslig vurdering av hovedtrekk i norsk politikk i forhold til romanifolket/taterne. 2009. Den norske Helsingforskomite. Oslo.
Novak-Rosengren, Ralf & Länne Persson, Marie. 2012. Romanifolkets visor. 500 år i Norden. Muntlig sång- och vistradition. Göteborg.
Opstad, Gunvald. Utav reisendes folk.
Riibskog, Øivin. 1945. Hemmelige språk og tegn. Taterspråk, tivolifolkenes språk, forbryterspråk, gateguttspråk, bankespråk, tegn, vinkel- og punktskrift.
Rhodin, Trolle. 2011. Trolle Rhodins underbara cirkusvärld.
Rosengren, Jasmine. 2007. Miro rakkrar romani. Jag talar romani. Lärobok i modersmål för resande i Sverige. Sandviken.
Rosenqvist, Jan-Olof. 2005. Bysantinsk antologi.
Sandvik, Anne Berit. 1999. Kampen om barna. Personer av taterslekts erfaringer fra barne- og skolehjem. Insitutt for kriminologi. Universitetet i Oslo.
Selling, Jan. 2013. Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar.
Skou, Martin J. M. Paa fantestien. Opplevelser og erindringer fra omstreiferlivet tilligemed en skildring av taterfolkets liv, sæder og skikker.
Sollie, Arne & Nielsen, Johnny. 2014. Tatergutten Johannes Alexander.
Sundt, Eilert. Beretning om fante- eller landstrygerfolket i Norge. Bidrag til kunskap om de laveste Samfundsforhold. Christiania. Fem deler: 1852. 1859, 1862, 1863, 1865.
Taterfolket fra barn til voksen. Et skole- og kulturprosjekt. 2009. Trondheim.
Tervonen, Mika. 2010. ”Gypsies”, Travellers” and ”peasants, A study on ethnic boundary drawing in Finland and Sweden, c. 1860-1925. European University Institute. Department of history and Civilisation.
Yrvum, Laila & Johansen, Lasse. 2003. Viser fra et folk på vandring. Slik vi lærte dem.
Åkerfeldt, Bennie. 2008. Buron kallar oss tattare. Fritsla.
Østbø, Stein. 2004. Deilig er jorden.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1