Jump to maincontent

Ordlista

Norsk och svensk resanderomani har inslag av ord som härstammar från många olika språk. Men romanin har också i stor utsträckning påverkat norskan och svenskan. I båda språken finns idag många romaniord.

Bland resande är det ungefär samma ord som används men förnorskade och försvenskade får de lite olika uttal och stavning. Ett vanligt ord som används av resande idag är bland annat buro,som egentligen betyder bonde men används som benämning på alla icke-resande.

Nedan finns ytterligare exempel på svenska och norska romaniord. Vissa av dem ingår också i svenska och norska språket. Eftersom det inte finns någon allmän uppfattning om hur ljuden i språket skall stavas så finns helt naturligt många varianter. Listan här nedan visar bara en variant av dialekter och är alltså inte alls heltäckande.

Romani

Svenska

Norsk

Beckna/bekna

Sälja

Selge

Bengalo

Idiot

Gal

Buro

Bonde (icke resande)

Bonde (ikke tater/romani)

Dabba

Slå

Slå

Devel

Gud

Gud

Dero/diro

Du

Du

Ding

Tok

Gal

Dinglare

Resande

Tater/romani

Drom

Väg

Vei

Gola/Gåla

Skrika

Rope

Hak

Ställe/hus

Hus

Hispa

Hus

Hus

Honkar

Är

Er

Ja

Jiddra/Jida

Leva/föra oväsen

Leve

Jycke/Jucklo

Hund

Hund

Lack

Elak, arg, ond

Slem, vond

Latjo

Roligt, trevligt, god, gott, bra

Godt

Latjo divus

God dag, hej

God dag

Latjo drom

God tur, trevlig resa

God reise

Lattja

Hitta, hitta på

Finne på

Lover/Loviar

Pengar

Penger

Manus

Folk

Folk

Miro/Mero

Jag

Meg

Nasja/Narsjo

Springa/sticka iväg från

Stikke av/fly

Nina/Ninna

Nu

Rackla/rakra

Prata

Snakke

Tavring

Resande

Tater/romani/reisende

Tjack

Handelsvara

Ting å selge

Tjavo/čavo

Pojke

Gutt

Tjej/cej

Flicka

Jente

Tji

Inte, inget, nej

Ikke, icke noe, nei

Tjinna

Köpa

Kjøpe

Tjuring

Kniv

Kniv

Vorsus/Vorsnus

Vi

Vi

Vischa/Virsja

Landsbygd

Byggda

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1