Jump to maincontent

Detaljert visning

 • Bilde av Solheimlandet

  Solheimlandet

  Liggesletten Solheimlandet ble benyttet av reisende helt inn på 1950-tallet. Deretter ble det en campingplass. Stedet er nå bevokst med gress og noen små trær.

 • Bilde av Sognshøy

  Sognshøy

  Ved Sognshøy, like ved kommunegrensen mellom Råde og Rygge kommuner lå en leirplass som ble benyttet av taterne/romanifolket.

 • Bilde av Bergmyr

  Bergmyr

  Här på Bergmyr bodde Abel och hans hustru i början av 1900-talet. De var av resandesläkt.

 • Bilde av Bergerkrysset

  Bergerkrysset

  Ved Bergerkrysset i Askims nordlige deler fantes en leirplass som ble brukt noen år inn på 1970-tallet.

 • Bilde av Skammens stein

  Skammens stein

  Skammens stein er satt opp ved Ris kirke i Oslo for å fortelle om de av taterne/romanifolket som ble rammet av den norske stats overgrep mot folket.

 • Bilde av Eskeviken - Møla

  Eskeviken - Møla

  I Eskeviken ved Halden la såkalte «taterskøyter» til hvert år ved flere steder på 1950- og -60-tallet.

 • Bilde av Momarken leirplass

  Momarken leirplass

  Nord for Momarken travbane på Mysen lå en leirplass for taterne/romanifolket

 • Bilde av Morstangsletta

  Morstangsletta

  På fotballbanen ved Morstangsletta lå taterne. De var også velkommen i noen av husene ved siden av sletta.

 • Bilde av Tatermyr

  Tatermyr

  Tatermyr er en nedlagt husmannsplass.

 • Bilde av Sion ved Sentvedt

  Sion ved Sentvedt

  I krysset mellom vei 115 og Hølandsveien i Sentvedt i Trøgstad kommune fantes en liggeslette inntil Sionhuset.

 • Bilde av Eskeviken - Vaskern

  Eskeviken - Vaskern

  I Eskeviken ved Halden la såkalte «taterskøyter» til hvert år ved flere steder på 1950- og -60-tallet. Ved Vaskern lå flere skøyter inntil hverandre.

 • Bilde av Kroksund ferge

  Kroksund ferge

  På vestsiden av Rødenessjøen ved Kroksund fergested i Rødenes lå en liggeplass.

 • Bilde av Tattarebacken, Ellenö

  Tattarebacken, Ellenö

  Tattarebacken i Ellenö var av socknen anvisad lägerplats för resandefolk som passerade området.

 • Bilde av Skojarevallarna

  Skojarevallarna

  Ett åkerstycke i Råggärd i Dalsland har fått namnet Skojarevallarna. Orsaken ska ha varit att det var ”tattare” som först röjde marken.

 • Bilde av Myråsberget i Slitu

  Myråsberget i Slitu

  Liggesletten ved Myråsberget, «Berget i det blå», i Slitu lå rett ved siden av E18.

 • Bilde av Ørnekuppekilen

  Ørnekuppekilen

  Ankringsplass for båter, brukt av romanifolket.

 • Bilde av Rolfsøy

  Rolfsøy

  På Rolvsøy mellom Fredrikstad og Sarpsborg bodde under 1930- og 1950-tallet flere romanifamilier. Familiene kjøpte husene og hadde dem som sin faste bopel på vinteren.

 • Bilde av Taterløkka

  Taterløkka

  Stedet øverst i enden av Bybakken i Sponvika, har lokalt fått navnet Taterløkka fordi det frem til cirka 1910 var liggeslette for romanifølger. Nå ligger det en privatbolig her.

 • Bilde av Tatersvingen

  Tatersvingen

  Den såkalte Tatersvingen var brukt som leirplass og liggeslette for romanifolket/taterne. På den tiden lå det ingen bygninger her. Det var kun en gresslette med noen trær rundt.

 • Bilde av Tillekor i Tistedalen

  Tillekor i Tistedalen

  Ved Tillekor, lengst øst i Tistedalen, lå en leirplass og etter hvert en campingplass ved Haldenvassdraget.

 • Bilde av Vilhelmsnaret

  Vilhelmsnaret

  Stedet i skogen der Vilhelm Korsgård, reisende bosatt blant annet i Snarsmon og på stedet Korsgårds ved svensknorske grensen, ble funnet død i 1928.

 • Bilde av Stykkensletta Slitu

  Stykkensletta Slitu

  Ved Stykkensletta i Slitu var det flere steder hvor taterne pleide å ha leirplass.

 • Bilde av Rosarnas hus

  Rosarnas hus

  Rosarnas hus - ett torpställe som var bebott av familjen Ros mellan ca 1886 och 1955. Släkten Ros bodde på olika platser i socknen i drygt 100 år.

 • Bilde av Skojarbacken, Enarsrud

  Skojarbacken, Enarsrud

  Skojarbacken var beteckningen på en vägsträckning. Vägen skymtas nu som en stig genom skogen.

 • Bilde av Högsäter

  Högsäter

  Intill nuvarande bygdegården i Högsäter fanns en anvisad plats där resandefolket och andra i behov av övernattningsplats fick slå sig ner.

 • Bilde av Tångelanda

  Tångelanda

  Vid vägkorsningen i Tångelanda fanns en anvisad plats där resenärer, bland annat resandefolket och romer, fick slå läger när de befann sig i området.

 • Bilde av Buskane

  Buskane

  På platsen Buskane bodde en familj av resandesläkt i början av 1900-talet Landsvägen gick då strax intill och det finns också uppgifter om att platsen varit en lägerplats. Platsen har också kallats Skojartrakten och Skojarhålan.

 • Bilde av Skojarevägen

  Skojarevägen

  Vägsträckningen mellan gårdarna Årbol och Fillingen i Ärtemark kallades Skojarevägen.

 • Bilde av Restad och Källshagen

  Restad och Källshagen

  Vid mentalsjukhusen Restad och Källshagen i Vänersborg var många av resandesläkt inlagda. Oftast med tvång.

 • Bilde av Tattaretjärn

  Tattaretjärn

  Tjärn några kilometer från svensknorska gränsen vid Klevmarken norr om Ed.

 • Bilde av Järnvägsparken

  Järnvägsparken

  Vid Bengtsfors Västra station låg den så kallade Järnvägsparken. I denna park fanns en tältplats som användes av olika resandesläkter.

 • Bilde av Skojarholmen

  Skojarholmen

  Skojarholmen är en udde i Vänern. Namnet antyder att platsen varit en läger-/tilläggsplats för resande men ytterligare uppgifter om platsen saknas.

 • Bilde av Tattarekasen

  Tattarekasen

  Ett tidigare torp eller en markområde i Lysekils kommun har av oklar grund fått namnet Tattarekasen.

 • Bilde av Höjden

  Höjden

  På torpet Höjden under gården Hugeryr bodde i mitten av 1800-talet en familj där modern var av resandefolket och fadern en bondpojke från en grannförsamling.

 • Bilde av Mon, Korpeskogen

  Mon, Korpeskogen

  Här på Mon bodde på slutet av 1800-talet Augusta och Karl-Albin Rosengren och deras barn. På platsen finns grunderna efter en torpbyggnad med en inhägnad trädgård framför, ett ingrävt jordhus och en källare.

 • Bilde av Korsgårds hus

  Korsgårds hus

  Vilhelm Korsgårds bostad låg i början av 1900-talet alldeles invid svensk-norska gränsen.

 • Bilde av Suckarnas mur

  Suckarnas mur

  Muren invid Hasselbackshuset, liksom statyn på Kungstorget i Uddevalla var vid mitten av 1900-talet mötesplatser för resande från Uddevalla och andra städer i regionen.

 • Bilde av Tattardalen Romelanda

  Tattardalen Romelanda

  Tatterdahl var ett litet hemman som omnämns första gången år 1645. Enligt traditionen slog sig några resande ner på platsen under krigstid för länge sedan.

 • Bilde av Trollemyr

  Trollemyr

  Vid Trollemyr ligger grunden efter "Sme´ns" hus. "Sme´n" var enligt uppgift av resandesläkt och åkte runt på gårdarna och smidde.

 • Bilde av Silkemyr

  Silkemyr

  Ruinen efter bostaden på Silkemyr visar ett delvis ingrävt jordhus med kallmurade väggar. Här bodde Julia Gustava Olausdotter med sina yngsta söner några år i början av 1900-talet.

 • Bilde av Skojareberget Hökedalen

  Skojareberget Hökedalen

  Här på det så kallade Skojareberget bodde på 1800-talet och 1900-talets början flera familjer ur resandefolket. De försörjde sig på hantverk och handel som bedrevs både i Sverige och Norge.

 • Bilde av Snarsmon

  Snarsmon

  Snarsmon var boplats för några resandefamiljer under andra halvan av 1800-talet. Här finns spår efter 10-12 hus. Tre av dessa undersöktes arkeologiskt åren 2004-2007.

 • Bilde av Ulveklev

  Ulveklev

  Den här platsen nära Ulveklev användes av resandefolket som lägerplats i början av 1900-talet.

 • Bilde av Munkane

  Munkane

  Munkane var en lägerplats för resande på 1930-talet.

 • Bilde av Tennisplanen på Myren

  Tennisplanen på Myren

  Tennisplanen vid Myren i Strömstad var under några dagar i april och maj år 1914 platsen för några av Cirkus Leonards många föreställningar.

 • Bilde av Grandalen

  Grandalen

  I Grandalen invid Stenstjärnet bodde i början av 1900-talet en familj av resandesläkt. Vägen som gick från landsvägen och dit kallades i trakten för Skojarvägen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1