Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Tattaretjärn

Tjärn några kilometer från svensknorska gränsen vid Klevmarken norr om Ed.

Historik
Bakgrunden till namnet Tattaretjärn är inte fastlagd. På en skifteskarta från 1857 är tjärnet omnämnt som ”Tartare kärnet”. I Ortnamnsregistrets inventeringar förekommer 1950 Tartaretjärn(et) och Tattaretjärnet och 1978 ”Tatertjärn(et). 1950 gör arkivet en koppling till närliggande Stenstjärn och skriver att det vid Grandalen  ”skall ha bott tattare”, eller ”sköjare”, som man också skriver. Denna uppgift stämmer men är belagd först senare än den första kända uppgiften om namnet från 1857.
Området kring Tattaretjärnet förefaller idag avsides beläget. I äldre tider gick färdvägar mellan Sverige och Norge här.

Hitta hit
Från Klevmarksvägen går en relativt nyanlagd skogsbilväg på tjärnets västra sida och slutar vid en vändplan intill det.
GPS-koordinater: N58.95700 E11.84810.

 • Skifteskarta.
  Skifteskarta. På en skifteskarta från 1857 ges tjärnet namnet ”Tartare kärnet”. Faksimil av skifteskarta.
 • Registerkort.
  Registerkort. I Ortnamnsregistret görs 1950 en koppling mellan Tattaretjärnet och närbelägna Grandalen. Faksimil av registreringskort från Ortnamnsarkivet.
 • Tattaretjärn.
  Tattaretjärn. På nordsidan av vattnet växer klen tallskog ändra fram till strandlinjen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2007).
 • Tattaretjärn
  Tattaretjärn Västra stranden av Tattaretjärn är i stor del stenig och bergig. Från västra stranden i bakgrunden är det knappt 500 meter till boplatsen Grandalen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2007).

Vill du veta mer?
Platsens registreringar i Ortnamnsregistret.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1