Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Tångelanda

Vid vägkorsningen i Tångelanda fanns en anvisad plats där resenärer, bland annat resandefolket och romer, fick slå läger när de befann sig i området.

Historik
Vid vägkorsningen i Tångelanda fanns en anvisad plats där resenärer, bland annat resandefolket och romer, fick slå läger när de befann sig i området. Området för lägerplatsen var en form av allmänning, vilket gjorde att det kunde anvisas.
Tångelanda, strax norr om tätorten Högsäter i nuvarande Färgelanda kommun, har varit en central plats under långa tider. Det var tingsplats för Valbo härad mellan 1764 och 1977. Här fanns under en period om cirka 50 år också postkontor samt under en kort period station längs den smalspåriga Uddevalla-Lelången banan. Det finns också tecken på att gamla färdvägar har gått förbi platsen sedan 1600-talet.

Hitta hit
Lägerplatsen låg öster om nuvarande länsväg 172 och norr om väg 2120 mellan Tångelanda och Grösäter.
GPS-koordinater: N58.66320 E12.06925.

  • Korsning.
    Korsning. Infarten till lägerplatsen fotograferad från öster med nuvarande länsväg 172 och Tångelanda i bakgrunden. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
  • Lägerplats.
    Lägerplats. Det område som tidigare var en öppen plats att slå läger vid är idag tätbuvuxet med sly och halvvuxen lövskog. Trots växtligheten kan man ännu se att området var slätt och lämpligt att slå läger vid. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1