Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Tillekor i Tistedalen

Ved Tillekor, lengst øst i Tistedalen, lå en leirplass og etter hvert en campingplass ved Haldenvassdraget.

Ved Tillekor, lengst øst i Tistedalen, lå en leirplass og etter hvert en campingplass ved Haldenvassdraget.
Vid Tillekor, som ligger längst österut i samhället Tistedalen, låg intill Haldenvassdraget en lägerplats och campingplats.

Historikk
Tillekor har i lang tid vært et sentralt kommunikasjonspunkt ved Haldenvassdraget. I 1950-årene var det på plassen en camping eid av Motorførernes Avholdslag. Det er dessuten kjent at området før det ble camping var et anvist sted på reisende, som trengte en plass for overnatting. Plassen har dessuten vært brukt som tivoliplass, tømmeropplag og båtopplag.

I midten av 1950-årene er det sagt at taterfamilier, som bodde på Bede ved Sarpsborg, kom til Tillekor tidlig om våren. De sto med teltet og lastebilen sin på vestkanten av campingen og inntil riksvei 21. Buroane som bodde i området fortalte at disse familiene var de første som kom dit om våren når campingen ble åpnet. Følget ble liggende omkring en uke. Det er dessuten fortalt at en lokal mekaniker kom og reparerte lastebilen.

Da husene i Tillekor ble bygget i årene mellom 1957 och 1964, ble campingplassen flyttet til et annet sted i Tistedalen. Det er kjent at det kom sigøynere til den nya campingplassen, men ikke om tatere benyttet denne nye plassen.

Ved Tillekor ligger det gamle vadestedet over Haldenvassdraget – Vedenvadet. Dette er et eldgammelt vadested fra før vassdraget ble demmet opp. Veiene østover gikk mot Sverige og mot Aremark og Marker i Østfold. På nordsiden av vassdraget lå Veden skanse med minner fra krigstidene i Halden-distriktet. 1879 ble jernbanen mellom Christiania (Oslo) og Gøteborg åpnet. Tistedalen fikk egen stasjon, noen hundre meter vest for Tillekor.

Sagnet sier at et korps ledet av en fanjunker ved navnet Till, lå på denne plassen under Karl XII-krigen og at ga plassen sitt navn.

Plassen
Tillekor ligger lengst i øst av tettstedet Tistedalen, som har en lang industrihistorie. Plassen lå utenfor Tistedalen, men rett ved riksveien. Det var enkelt og gå til Tistedalen for å handle. Graset på plassen gav mulighet til beite for hesten, selv om vi ikke vet sikkert at den var benyttet av taterfølger som reiste med hest.

Da det var camping ved Tillekor sto en rekke oretrær ved vestsiden av plassen. Like ved syntes den gangen fortsatt restene av en smie med hauger av slagg og brent kull. Her var dessuten god tilgang til brenneved, siden dette var et tømmeropplag. Plassen var da, likevel som nå, en flat plass mellom veien og vannet. Nå er det bygget privatboliger over hele plassen. Ved selve Vadet er det vei ned til vannet.

Finn veien hit
Tillekor er nå et lite boligfelt som ligger rett ved siden av vei 21 fra E6 via Halden og Tistedalen og videre nordover langs grensen mot Sverige. På nordsiden av plassen går Haldenvassdraget.

GPS-posisjon
N59.12646, E11.45580

  • Riksvei 21 går rett ved siden av Tillekor hvor taterne/romanifolket lå når de slo seg ned i Tistedalsområdet. Vest for området ligger Haldenvassdraget og tettstedet Tistedalen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger. (2010)
    Riksvei 21 går rett ved siden av Tillekor hvor taterne/romanifolket lå når de slo seg ned i Tistedalsområdet. Vest for området ligger Haldenvassdraget og tettstedet Tistedalen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger. (2010)
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1