Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Sion ved Sentvedt

I krysset mellom vei 115 og Hølandsveien i Sentvedt i Trøgstad kommune fantes en liggeslette inntil Sionhuset.

I krysset mellom vei 115 og Hølandsveien i Sentvedt i Trøgstad kommune fantes en liggeslette inntil Sionhuset.
I korsningen mellan vei 115 och Hølandsveien i Sentvedt i Trøgstad kommune fanns en liggeslett intill Sionhuset.

Historikk
Liggesletten i krysset mellom vei 115 og Hølandsveien i Trøgstad kommune var en fast leirplass som ble brukt frem til på 1960-tallet. Dette var et bra sted å ligge på, med gode relasjoner til bøndene på gårdene i området. Det fantes bra muligheter til å handle og selge tjenester.

Utforming og montering av takrenner på noen av de store gårdene gjorde at familiene som kom hit kunne bli værende i flere uker. Fortinning og handel med varer som blant annet metallhåndverk, tekstiler med mer gjorde dette til en bra plass. Taterfamiliene som kom hit forteller også om hvordan barna var velkomne på gårdene der de utførte småarbeider eller lekte med buroenes (de fastboendes) barn.

Plassen
Ved veikrysset lå den ganger, da stedet ble brukt som leirplass, en bygdesag. Dette var populære steder ettersom det alltid fantes tilgang til tørt trevirke til kveldens bål der man samlet seg etter dagens arbeid. God tilgang til ved forenklet også vask og matlaging. Det var også gode tilfartsveier til stedet, både om man ville nordover mot Akershus, østover mot Sverige eller sørover i Østfold.

Selv om stedet ligger inntil Sions forsamlingshus, kan ikke de tatere som brukte det huske at familiene var med til møtene der.

Finn veien hit
Stedet ligger i krysset mellom vei 115 og Hølandsveien i Sentvedt, i Trøgstad kommune.

GPS-posisjon
N59.66961 E11.38705.

  • Leirplassen ved Sion i Sentvedt lå ved en bygdesag, i dag er det åkermark der. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger. (2011)
    Leirplassen ved Sion i Sentvedt lå ved en bygdesag, i dag er det åkermark der. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger. (2011)
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1