Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Skojarevallarna

Ett åkerstycke i Råggärd i Dalsland har fått namnet Skojarevallarna. Orsaken ska ha varit att det var ”tattare” som först röjde marken.

Historik
Enligt Ortnamnsregistret fick vallarna sitt namn efter att de hade ”röjts av tattare”. Detta är en beskrivning som sticker ut mot den vanligen presenterade bilden av resandefolket som ett mobilt folk som inte odlade marken så som bönder gör.

En trolig bakgrund till hur berättelsen om hur dessa åkerbitar fick sitt namn står att finna i det faktum att Ulrika Friman och
Andreas Pettersson under några år vid mitten av 1840-talet blev arrendatorer till gården Hugeryr där Skojarevallarna ligger. I Ulrika Frimans släkt finner man resandesläkter som Faltin, Holm, Hägerbäck, Rosenqvist med flera.  Andreas var däremot av dalsländsk bondesläkt. De ska enligt vad som berättas i bygden har fått arrendet genom Andreas släktskap med Hugeryrs dåvarande ägare som var en rik änka från grannsocknen.

Namnet Skojarevallarna har enligt lokalboende traderats i trakten åtminstone in på 1950-talet.

Området ligger vid inventering 2013 i träda. Det som tidigare var flera vallar har lagts samman till ett sammanhängande område.

Hitta hit
Skojarevallarna ligger strax söder om T-korsningen där vägarna mellan Rölande, Bäckefors och Råggärd möts. De aktuella vallarna ligger på östra sidan av landsvägen med en gårdsväg som avgränsning i nordlig rikting och en medelgammal blandskog i söder.
GPS-koordinater: N58.802207  E12.038407.

 • Skojarevallarna.
  Skojarevallarna. Skojarevallarna, som ”röjdes av tattare”, låg vid inventering 2013 i träda. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger (2013)
 • Skojarevallarna.
  Skojarevallarna. Skojarevallarna ligger intill landsvägen med en gårdsväg åt norr och skog i söder och väster. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger (2013)
 • Registerkort.
  Registerkort. 1950 gjorde Ortnamsregistret sin registrering av Skojarevallarna. Faksimil av Registreringskort från Ortnamnsarkivet.
 • Häradsekonomisk karta.
  Häradsekonomisk karta. Skojarevallarna är åkerstycket centralt på kartbilden från den häradsekonomiska kartan. De ligger direkt intill landsvägen och öster om torpet Styltarne. Faksimil.

Vill du veta mer?

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1