Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Trollemyr

Vid Trollemyr ligger grunden efter "Sme´ns" hus. "Sme´n" var enligt uppgift av resandesläkt och åkte runt på gårdarna och smidde.

Historik

Smens hage på Trollemyr, Amunderöd. Här bodde en smed fram tills han dog i början av 1900-talet. Smen åkte runt på gårdarna och smidde, bland annat järnskoning till hjul. Han var enligt uppgift av resandesläkt. Det sägs att han var så rädd för kvinnor så när han skulle bjudas på mat fick kvinnorna ta med barnen och gå ut, annars kunde han inte gå in och äta.

Husgrunden består av lite otydliga rader av syllstenar. Tydligast syns de i den norra delen. En svag förhöjning cirka två gånger två meter stor i nordöstra hörnet visar var den murade spisen stått. Grunden är övertorvad och bevuxen med några smågranar. I södra och västra delen står tätt några tätt uppvuxna granar. I den norra kanten ligger uppkastad odlingssten.

Muntlig uppgift: Ivan Hansson, Amunderöd.

Hitta hit

Platsen nås genom att man svänger av från väg 164 mot öster i höjd med den norra Amunderödgården. Kör förbi en villa, ett litet skogsstycke och därefter en lite äldre gård och fram till vändplanen. Gå därefter över åkrarna mot höger fram till platsen som ligger längst upp utanför åkerkanten i skogsbrynet.

GPS-position N58.849332, E11.516204

  • Trollemyr 2
    Trollemyr 2 Husgrunden till Smens hus. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
  • Trollemyr 1
    Trollemyr 1 Husgrunden till Smens hus. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1