Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Ulveklev

Den här platsen nära Ulveklev användes av resandefolket som lägerplats i början av 1900-talet.

Historia

Denna plats nära Ulveklev användes av resenärer som lägerplats åren runt 1920. Platsen ligger intill en liten uppfart som fram till 1930-talet var den gamla vägen mellan Kungbäck och skolan. På 1930-talet fick landsvägen en ny sträckning och då flyttades troligen lägerplatsen till den så kallade Munkane, en plats som ligger precis intill den nya landsvägen några kilometer bort.
Numera (2011) växer blandskog där. Tidigare fanns det en damm på platsen men den är borta. I anslutning till dammen har det troligen också funnits en gräsyta. Det finns inga uppgifter om hur stort området har varit.

Hitta här

Tomten ligger på Hogdalsnäset nära Mörk  intill en skogsväg som nu går mellan en gård och ett mindre villaområde. Skogsvägen är inte körbar.  

GPS-position N59.01336, E11.16187

  • Ulveklev 1
    Ulveklev 1 Lägerplats för resande strax invid dåvarande sträckningen av landsvägen. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
  • Ulveklev, karta
    Ulveklev, karta Utsnitt ur Ekonomisk karta år 1938 med lägerplatsen markerad med en röd stjärna. Rikets allmänna kartverk.
  • Ulveklev, vägen
    Ulveklev, vägen Den gamla sträckningen av landsvägen (fram till 1930-talet). Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1