Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Korsgårds hus

Vilhelm Korsgårds bostad låg i början av 1900-talet alldeles invid svensk-norska gränsen.

Historia

I början av 1900-talet bodde här en man vid namn Vilhelm Korsgård, i ett hus alldeles intill den svensk-norska gränsen. Enligt en muntlig sägen i området låg bostadshuset mitt på riksgränsen mot köket i Norge och stugan i Sverige och Vilhelm kunde ligga i det land som just nu var mest fördelaktigt. Men i verkligheten låg huset på den svenska sidan medan uthuset låg i Norge.

Vilhelm Korsgård kom från en resandefamilj och hade tidigare bott en period på Snarsmon. Sannolikt försörjde han sig själv genom att sälja sitt eget hantverk, tillverka saker och köpa varor och sälja vidare. Han bodde i det svensk-norska gränsområdet hela sitt liv, vad vi vet. Han dog 1928 i Norge, några kilometer från riksgränsen, på en plats som sedan har kallats Vilhelmsnaret.

Tomten ligger i skogsmark längst norrut på fastigheten Vammen och delvis på den svensk-norska gränsen. Grunden till bostadshuset ligger dels i utkanten av och dels direkt söder om gränsgatan. Röset syns tydligt i den röjda gränsgatan medan resten av husgrunden ligger i tätt snår. En stig leder från Bohusleden till platsen.

Hitta här

Platsen nås lättast via den lilla grusvägen som går längs Ejgdesjöns östra sida. Vid Ejgdegårdarna vid landsvägen finns en parkeringsplats och därifrån är det en promenad på grusvägen rakt norrut ca 1,5 km där Bohusleden möts. Där går man västerut/vänster för att komma vidare till Korsgårds hus och till höger/österut för att komma till den resande boplatsen Snarsmon. Mot Korsgårds hus följer du Bohusleden tills den delar sig vid en bäck och där åt norr/höger. Följ stigen till den röjda gränsgatan. Husgrunden med eldstaden ligger några meter västerut.

GPS: 58.889755 11.461900

  • Korsgårds hus
    Korsgårds hus Spisröse till Korsgårds hus i svensk-norska gränsgatan mäts in av Pia Claesson, Bohusläns museum. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
  • Korsgårds hus, järnspis.
    Korsgårds hus, järnspis. En bit av en järnspis som låg i spisröset. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
  • Korsgårds hus, spisröse och gränsgata.
    Korsgårds hus, spisröse och gränsgata. Spisröse och gränsgata. Längre bort i gränsgatan anas det gula gränsröset. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1