Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Eskeviken - Møla

I Eskeviken ved Halden la såkalte «taterskøyter» til hvert år ved flere steder på 1950- og -60-tallet.

I Eskeviken ved Halden la såkalte «taterskøyter» til hvert år ved flere steder på 1950- og -60-tallet.
I Eskeviken nära Halden lade under 1950- och -60-talen så kallade «taterskøyter» till på flera platser.

Historikk
I dag er Eskeviken så å si sammenbygget med bydelen Sør-Halden. Fra de buroer som da var smågutter og bodde i distriktet, blir det fortalt at det i årene rundt 1960 kom tatere som reiste med båt til Eskeviken og la til der for noen dager eller uker på sommeren. Dette skjedde flere år på rad, og det er trolig at dette var en vane fra lang tid tilbake. Ved Møla overnattet en familie en tid i sitt hvite topptelt ved bekken.
Av dem som bodde på stedet blir det fortalt at hver gang de voksne fra båtene gikk inn til byen, så gikk de til jernvareforetningen Billington for å kjøpe ståltråd. Av denne tråden lagde mennene deretter saker som ble solgt. To steder ved Eskeviken sies å ha vært benyttet. Det er Møla og Vaskeren, begge med beliggenhet innerst i Eskeviken. Noen kilometer sør for Eskeviken ligger stedet Skysskaffern i Iddefjorden, hvor det under de samme årene lå romanifamilier for noen dager om gangen.
Båtene de brukte var cirka 30 fot og minnet om Hvalerskøyter. De var ganske lave og brede enmastere med overtrukket dekk. Det blir fortalt at det på 1940-tallet kom tre hvite skøyter med taterfamilier som reiste sammen. Vi kjenner ikke til hvem disse familiene som kom hit var. Noen av de som bor her fast tror at de kan ha kommet fra Skjeberg.

Plassen
Området ved Møla er i dag båtopplag, og det finnes brygger her for privatbåter. Deler av den lille bekken som går ut i Eskeviken er nå nedgravd.

Finn veien hit
Ta av fra Festningsgata i den sentrale delen av Halden mot Skippergata sørover. Følg den helt ut til Eskevikveien og Eskeviken. Når du har passert bryggene og vannet, finnes et båtopplag på høyre side. Her ligger Møla.

GPS-posisjon
N59.11030 E11.38561.

  • Fra sjøveien ser man inn mot Møla med mange brygger og småbåter. Sørover ligger en bondegård og et nyere boligfelt. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.
    Fra sjøveien ser man inn mot Møla med mange brygger og småbåter. Sørover ligger en bondegård og et nyere boligfelt. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.
  • I den innerste del av Eskeviken finnes brygger for småbåter samt et båtopplag. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.
    I den innerste del av Eskeviken finnes brygger for småbåter samt et båtopplag. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.

Foto alle bilder: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1