Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Bergerkrysset

Ved Bergerkrysset i Askims nordlige deler fantes en leirplass som ble brukt noen år inn på 1970-tallet.

Ved Bergerkrysset i Askims nordlige deler fantes en leirplass som ble brukt noen år inn på 1970-tallet.

Vid Bergerkrysset i Askims norra delar fanns en lägerplats som användes några år in på 1970-talet.

Historikk
1973 eller 1974 er den siste sommeren det er kjent at plassen ved Bergerkrysset ble brukt som leirplass. Her kunne familiene ligge i noen uker, med nærhet til både Askim samt landsbygdens muligheter til handel. Det er ukjent når stedet først ble tatt i bruk. En snau kilometer sørover langs Trippestadveien fantes en annen leirplass, den sluttet man imidlertid å bruke tidligere.

Plassen
Stedet lå på den østlige siden av Trippestadveien og sørsiden av vei 115, Trøgstadveien. Området er i dag tettbevokst med løv- og granskog samt myrlendt. Mot nord og øst begynner landsbygden. I andre retningen ligger Askims nordlige og østlige deler.

Finn veien hit
Plassen ligger i krysset av Trippestadveien og vei 115, Trøgstadveien.

GPS-posisjon
N59.60029 E11.18635.

  • Stedet består i dag av tettbevokst skog. På den vestlige siden av Trippestadveien, til høyre på bildet, begynner bebyggelsen i Askim by. Nord for stedet og krysset finnes åkermark. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.
    Stedet består i dag av tettbevokst skog. På den vestlige siden av Trippestadveien, til høyre på bildet, begynner bebyggelsen i Askim by. Nord for stedet og krysset finnes åkermark. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger.

Foto alle bilder: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1