Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Sognshøy

Ved Sognshøy, like ved kommunegrensen mellom Råde og Rygge kommuner lå en leirplass som ble benyttet av taterne/romanifolket.

Norsk: Ved Sognshøy, like ved kommunegrensen mellom Råde og Rygge kommuner lå en leirplass som ble benyttet av taterne/romanifolket.

Svenska: Vid Sognshöy, precis vid kommungränsen mellan Råde och Rygge kommuner, låg det en lägerplats som användes av resandefolket.

Historikk
Plassen ved Eggeroa er lokalt kjent som Tatertomta. Den ble i mange år brukt som leirplass/liggeslette for taterne/romanifolket om sommeren. Alle som bodde i bygda kjente til at plassen var en leirplass for tatere, men det var veldig sjeldent at noen av naboene gikk dit. Grunneieren aksepterte at de reisende benyttet plassen. Det var alltid stille og rolig på plassen, og da de reisende reiste videre var plassen like pen som da de kom dit.

I 1953 ble det første huset bygget i området. Etter det ble plassen fortsatt brukt som liggeslette i noen år. Familien som bodde i det første huset, hadde kun noen hundre meter til Tatertomta og husker at det alltid var stille og rolig der når taterfamiliene kom dit. Noen ganger møtte de fastboende familiene, men oftest hadde man ikke noen kontakt. 1955 ble en villa bygget akkurat på stedet for liggesletta og i 1958 var nok en villa bygget her og plassen kunne definitivt ikke ble brukt som leirplass mer. Plassen lå på Grimstadstykket. I dag kalles området Sognshøy.

Plassen
Da plassen var liggeslette var området bevokst av skog, men akkurat ved Tatertomta var det en åpen slette som var dekket av gress. Midt på sletta sto en stor gran. Takket være skogen var plassen beskyttet og kunne ikke ses fra riksveien, selv om den ligger kun 75 meter fra veien. En liten skogsvei gikk gjennom skogen inntil liggesletta, og man trengte å vite at veien var der for å se den.

I dag er området åpent siden det ligger flere villaer der. Man ser gamle riksvei 1, nå vei 118, rett sør fra plassen. Like ved plassen finnes dessuten rundkjøringen hvor vei 118 og vei 116 går sammen.

Finn veien hit
Der hvor liggesletta lå finns nå villaer som er privatboliger. Plassen ligger omkring 80 meter nord for vei 118, ved kommunegrensa mellom Råde og Rygge kommuner.

GPS-posisjon
N59.37108 E10.78625

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1