Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Tennisplanen på Myren

Tennisplanen vid Myren i Strömstad var under några dagar i april och maj år 1914 platsen för några av Cirkus Leonards många föreställningar.

Historik
På Tennisplanen vid Myren i Strömstad gav Cirkus Leonard ett antal föreställningar i april och maj år 1914. Cirkussällskapet uppges ha bestått av 37 personer. De uppträdde som svärdslukare, akrobater, styrkemän, svärdslukare, ormmänniskor, samt med dresserade hundar och hästar. Cirkusen leddes av Ingeborg Eleonora Sofia Wilhelmina Eriksson, född Eisfeldt, som då var 64 år.

Enligt en annons i Strömstad tidning 22 april, var det planerat tre föreställningar den 25:e och 26:e april men sällskapet blev kvar där ytterligare några dagar. Enligt en artikel i Strömstad tidning var föreställningarna välbesökta och enligt ytterligare en annons i samma tidning 29 april gavs ”På fleras begäran” ytterligare fyra föreställningar den 2:a och 3:e maj. Men en händelse den 25 april var sannolikt en bidragande orsak till den längre vistelsen.

Vid den första föreställningen i Strömstad den 25 april deltog bland annat Ingeborgs 11-åriga barnbarn Artur Eriksson med ett akrobatiskt nummer. Detta stred dock mot 1897 års lag angående minderårigas arbete vid offentliga visningar och den lokala polisen ingrep. Ingeborg blev dömd vid rådhusrätten i Strömstad att betala 15 kr i böter. Poliskonstapeln skriver bland annat i sin rapport att pojken utför sitt akrobatiska nummer lätt men att han får viss hjälp av de äldre. Polisrapporten ger tillsammans med cirkusens egna annonser och artiklar i den lokala tidningen en ovanligt väldokumenterad bild av besöket liksom av sällskapets olika professioner och vad föreställningarna innehöll.

Cirkusdirektör Ingeborg föddes in i cirkuslivet och tillhörde cirkussläkten Eisfeldt med en dokumenterad historia som sträcker sig ner till 1700-talet i Tyskland. Sedan 1830-talet hade släkten bedrivit cirkusverksamhet i Sverige och övriga Norden. Akrobatik har alltid varit ett viktigt inslag vid släktens cirkusar och barnen skolades in från tidig ålder. Ingeborg började själv sin karriär som lindanserska liksom hennes syster Bertha, som även hon blev cirkusdirektör.

Många cirkussläkter har varit, och är, av resandesläkt liksom familjen Eriksson-Eisfeldt. Till dem hör också släkten Hertzberg som Ingeborgs svärdotter Augusta Reumenia tillhörde. Familjerna hade flera olika cirkusar som gjorde tillfälliga besök på många olika platser runtom i landet. Ingeborgs söner reste dels med Cirkus Leonard och dels med andra sällskap, eller uppträdde på egen hand. För att dryga ut kassan kunde artisterna ibland komplettera näringsverksamheten med försäljning av olika varor eller tjänster såsom knivslipning. 

År 1914 var Ingeborg enligt polisrapporten kyrkoskriven i Stockholm och hon dog också där bara några år efter händelsen i Strömstad. Familjerna Eriksson bodde några år senare i Häverö på Väddö i Stockholms skärgård. Familjens levnadsvillkor och försörjning framgår i det material som landsfiskalen skickade in till 1922 års Tattarinventering.

Hitta här

Platsen vid Myren är nu ett industriområde och tennisbanan finns inte längre. Den exakta platsen gick inte att lokalisera men tennisbanan låg någonstans mellan Myrängsvägen och Trädgårdsgatan. Området nås lättast från Uddevallavägen, den tidigare södra infarten till Strömstad. Strax öster om där vägen når vattnet gör vägen en skarp kurva norrut och där går Trädgårdsgatan in på industriområdet. Strax söder om platsen för tennisbanan ligger idag en campingplats.

GPS-position 58.931415 11.175905  

Vill du veta mer?

 • Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt, Richard Magito Brun, 2014. Eisfeldt – en surrealistisk familj. Bohusläns museums förlag.
 • Strömstads tidning 1914-04-22
  Strömstads tidning 1914-04-22
 • Strömstads tidning 1914-04-29
  Strömstads tidning 1914-04-29
 • Tennisplanen på Myren 1
  Tennisplanen på Myren 1 Några av artisterna på Cirkus Leonard. På bilden syns Ingeborg Eriksson Eisfeldts söner Frans och Henning Eriksson med familjer. Fotografiet är taget år 1912 eller 1913 alltså något år innan besöket i Strömstad. Privat bild.
 • Tennisplanen på Myren 7
  Tennisplanen på Myren 7 7. Några ur familjen Eriksson – Hertzberg där de står på en kärra och framför en mindre föreställning på marknaden i Häverösund, norr om Norrtälje. Privat bild.
 • Tennisplanen på Myren 6
  Tennisplanen på Myren 6 Svärdslukaren Frans Eriksson. Privat bild.
 • Tennisplanen på Myren 5
  Tennisplanen på Myren 5 Artur Eriksson, barnbarn till Ingeborg Eriksson Eisfeldt. Uppträdde som 11-åring på Cirkus Leonard och blev därmed orsak till en polisanmälan mot Ingeborg för offentlig uppvisning av minderårig.
 • Tennisplanen på Myren 4
  Tennisplanen på Myren 4 Augusta Reumenia Hertzberg med sina dresserade hundar. Enligt en notis i Strömstads tidning 1914-04-22 ingick även hunddressyr i Cirkus Leonards föreställning. Privat bild.
 • Tennisplanen på Myren 3
  Tennisplanen på Myren 3 Artistfoto av cirkusdirektör Ingeborg Eriksson Eisfeldt. Privat bild
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1