Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Silkemyr

Ruinen efter bostaden på Silkemyr visar ett delvis ingrävt jordhus med kallmurade väggar. Här bodde Julia Gustava Olausdotter med sina yngsta söner några år i början av 1900-talet.

Historik

Här på Silkemyr bodde från 1902 och några år framåt änkan Julia Gustava Olausdotter med sina yngsta söner, Ernst Olof och Hans Oskar. De flyttade hit från Grebbestad. Hon var tidigare gift med Alexander Andersson som dog 1898.

Familjen kom från Rölanda till Ejgde 1879 men flyttade 1885 till Långåker i Grebbestads församling. Enligt en artikel i tidningen Gränsposten år 1993 så hade familjen bott på Silkemyr även innan flytten till Grebbestad. Dottern Augusta gifte sig med Karl-Albin Rosengren och de bodde många år med sin familj på Mon i Korpeskogen och därefter i Varp i Skee.

Hans Oskar flyttade 1907 till Amerika och Ernst Olof till Nya Zeeland ungefär samtidigt. De två bröderna kom på besök till Silkemyr 1959. 1907 finns Julia Gustava (född 1841) antecknad under Österröd, fattigvården. Hon dog 1930.

Ruinen efter bostaden på Silkemyr ligger idag i uppvuxen skog strax invid landsvägen i nordöstra kanten av Siktjärn. Ruinen består av kallmurade väggar som är byggda med de släta sidorna av stenarna inåt. Huset är ingrävt åt öster i backen, med ingång i väster. De cirka en meter höga stenväggarna är välbevarade i norr och söder, den östra är delvis nedrasad och i väster, närmast ingången, är den helt nedrasad.

Hitta hit

Ruinen ligger ett fåtal meter innanför en trevägskorsning mot väster. 

GPS-position N58.813169, E11.503415

Vill du veta mer?

 • Husförhörslängd Naverstad, Skrammestad 1900-1921
 • Tidningen Gränsposten oktober 1993; Roland Olsson, Från Skrammestad i Naverstad till Nya Zeeland och USA.
 • http://www.bullaren-emigranterna.se Om Ernst Olof Alexandersson/Andersson från Ejde.
 • Falk Laila, 2012. Emigranterna från Bullaren. Sidan 71, om Ernst Olof Alexandersson/Andersson.
 • Silkemyr 1
  Silkemyr 1 Del av husgrunden på Silkemyr. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Silkemyr 3
  Silkemyr 3 Del av husgrunden på Silkemyr. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Silkemyr 4
  Silkemyr 4 Del av husgrunden på Silkemyr. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Silkemyr 6
  Silkemyr 6 Del av husgrunden på Silkemyr. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
 • Silkemyr 2
  Silkemyr 2 Del av husgrunden på Silkemyr. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum 2011.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1