Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Ørnekuppekilen

Ankringsplass for båter, brukt av romanifolket.

Ankringsplass for båter brukt av romanifolket.
Ankringsplats för båtar använda av resandefolket.

”Fantejaktene” pleide å ankre opp i kilen mellom øya Ørnekuppa og den større øya Nordre Kallsøya. Dette er fortalt av en mann som bodde på Ørnekuppa. En trolig årsak til bruken av dette beskyttede sundet kan være nærheten til Skjebergkilen i øst. Dette var en viktig innseiling ved handel med Sverige, og det er kjent at norske romanifamilier benyttet sjøveien til å hente varer fra Sverige for salg i Norge.

Under det norske brennevinsforbudet 1916-1927, var dette en rute som ble brukt av de som brøt mot importforbudet.

Plassen
Ørnekuppekilen gir en beskyttende beliggenhet med nærhet til åpent vann i grensefarvannet mellom Norge og Sverige. Langs strandkanten på begge sider av sundet ligger båthus og bostedshus.

Finn veien hit
Ørnekuppa nås i dag sjøveien og med bilvei fra land.

GPS-posisjon

59.14720632 11.154739.

  • Ørnekuppekilen er et smalt farvann mellom Ørnekuppa, til høyre på bildet, og Nordre Kallsøy. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
    Ørnekuppekilen er et smalt farvann mellom Ørnekuppa, til høyre på bildet, og Nordre Kallsøy. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
  • Ørnekuppas beskyttende beliggenhet ble komplettert av Skjebergkilen i øst, som gir fri seiling mot svenske farvann og videre inn mot tettstedet Skjeberg. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
    Ørnekuppas beskyttende beliggenhet ble komplettert av Skjebergkilen i øst, som gir fri seiling mot svenske farvann og videre inn mot tettstedet Skjeberg. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1