Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Reisendekartet

Hos Reisendekartet kan du finne plasser som forteller om taterne/romanifolket, en folkegruppe som har funnets i Skandinavia i minst 500 år. Ved å vise plasser folket har brukt i det norsksvenske grenseområdet vil vi fortelle om menneskene, liven deres og historien.
Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Vår visjon er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum.

Skammens stein

Skammens stein er satt opp ved Ris kirke i Oslo for å fortelle om de av taterne/romanifolket som ble rammet av den norske stats overgrep mot folket.

Skammens stein er satt opp ved Ris kirke i Oslo for å fortelle om de av taterne/romanifolket som ble rammet av den norske stats overgrep mot folket.
Skammens stein vid Ris kirke i Oslo har satts upp till minne av de resande som drabbades av den norska statens övergrepp gentemot folket.

Særlig under første halvparten av 1900-tallet drev den norske staten en fornorskingspolitikk fordi man ønsket å danne en stat av ekte nordmenn. En del av denne politikken ble representert ved overgrep mot blant annet taterne. Denne folkegruppen ble det lagt særlig sterkt fokus på gjennom blant annet Norsk misjon blant hjemløse. Ulike forskingsinstitusjoner drev dessuten medisinsk forsking på taterne med lobotomering, tvangssterilisering og forsøk med smertetester.

Mange av de reisende ble også plassert på institusjoner som Gaustad sykehus i Oslo. Hvor mange av de reisende som døde ved disse institusjonene er ikke kjent, men det er tydelig at dette skjedde. Det forekom at reisende ble gravlagt på Ris gravlund som var kirkegården nærmest Gaustad sykehus. Minnesteinen ved Ris kirken markerer en fellesgrav for mennesker som døde på Gaustad sykehus. Graven var brukt i årene 1965-1987. Ikke lenge etter dette ble en minnestein reist på plassen. Det er nå kjent at 55 pasienter fra Gaustad sykehus ligger i fellesgraven, 28 er kvinner og 27 menn. Undersøkelser innen granskingsutvalget ovenfor romanifolket/taterne i 2013 og 2014 sier at én av disse 55 er av tater-/romanibakgrunn.

Fra 1996 har man den 7. mai hvert år møttes for å minnes de som døde av de overgrep de ble utsatt for. Initiativtaker til minneseremonien var Leif Larsen, daværende leder i Romanifolkets Landsforening, nå Taternes Landsforening.

Disse minneseremoniene er et viktig punkt for samvær mellom reisende og majoritetssamfunnet. I begynnelsen av 2000-tallet ble minnesteinen komplettert med en plakett der sier: «Tilgi men aldri glemme. Denne plaketten er satt opp til minne om medmennesker som på ulike måter ble ofre for storsamfunnets manglende evne og vilje til å forstå deres egenart og skjebne«.

Plassen
Skammens stein finnes på Ris gravlund i de nordre delene av Oslo. Stenen er plassert helt nært kirken på vestsiden. Rundt steinen finnes mange trær og et miljø for ettertanke. Skammens stein er laget av en stor naturstein med en plakett og et inngravert bilde av silhuetten av Gaustad sykehus.

Finn veien hit
Steinen står i Ris gravlund litt nedenfor kirken i vestre del av kirkegården. T-banen linje 1 stopper like ved kirken ved stoppestedet Ris.

GPS-posisjon
N59.94702 E10.70100.

Vil du vite mer

  • Kranser nedlagt ved steinen i anledning av minneseremoni 2010. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
    Kranser nedlagt ved steinen i anledning av minneseremoni 2010. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
  • Skammen stein ligger direkte ved Ris kirke som ble oppført i 1932. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.
    Skammen stein ligger direkte ved Ris kirke som ble oppført i 1932. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.
  • «Tilgi men aldri glemme. Denne plaketten er satt opp til minne om medmennesker som på ulike måter ble ofre for storsamfunnets manglende evne og vilje til å forstå deres egenart og skjebne». Dette kan leses på plaketten som ble festet til Skammens stein i begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
    «Tilgi men aldri glemme. Denne plaketten er satt opp til minne om medmennesker som på ulike måter ble ofre for storsamfunnets manglende evne og vilje til å forstå deres egenart og skjebne». Dette kan leses på plaketten som ble festet til Skammens stein i begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1